Ваканциите са идеална възможност за учениците, изучаващи немски език, да приложат своите знания на практика. Летните езикови лагери, които организираме през лятото на българското Черноморие вече 5 години са доказали, че съчетанието между учебен процес на открито, тематични вечери, състезания и анимация, като и непрекъснато общуване с гост-аниматори и преподаватели от Германия, позволява на децата да преодолеят говорната бариера, да опреснят и упражнят вече придобитите умения.. Наред с учебния процес се провеждат дейности, свързани с възпитаване и утвърждаване на основните добродетели.

Групите са не повече от 25 ученика, в съотношение ученик /преподавател 5-8/1, което гарантира индивидуален подход и внимание към потребностите на на всеки от обачаващите се. Учебният процес е насочен към развиване на говорните умения на децата чрез ролеви игри, работа по проекти, презентации, подготвяне на тематични вечери.