Цели на обучението / очаквани резултати

Курсът е подходящ за деца между 4 – 6,5 години. Децата получават начални знания по немски език: основни лексикални познания, умения да водят кратки разговори на немски и да разпознават буквите. Чрез кратки диалози, учене на стихотворения, тематично рисуване и оцветяване, много игри, песни и танци.
Учебна система
Complete-PetraLingua-Multimedia-Set-de-de

График: Занятията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа по 40мин.