тест DaF – (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.

  • Възможни са следните Test DaF :
  • Test DaF- ниво 5 (TDN 5)
  • Test DaF- ниво 4 (TDN 4)
  • Test DaF- ниво 3 (TDN 3)
  • Нива на изпита: B2, C1

 

  • DSH –  Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.