Цели на обучението / очаквани резултати

Надграждане и задълбочаване на четирите основни аспекта на езиковото обучение: четене, писане, слушане и говорене. Основна цел на обучението е, постигането на по-високи резултати при усвояването на учебния материал, заложен в държаните образователни изисквания

 

  • Начален етап:

Курсът е подходящ за деца от 1. –  4. клас.  Начални умения за четене и писане. Чрез уроци с картинна ситуация, обикновено от всекидневния живот, комбинирани с текстове за четене и слушане, като така по естествен начин въвеждат темата. Упражнения, които дават възможност за затвърждаване на новия граматичен и лексикален материал, оттрениране на живи комуникативни ситуации на актуални теми за разговор и писане. Всичко това дава възможност на децата по забавен начин да запомнят новата лексика и да усвоят оригиналното произношение и интонация.

учебни системи
c658dead3f5681e6770b685d05bde091

 

  • Прогимназиален етап:

Обучението е с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на учениците възможност за придобиване на  основни умения за справяне в ежедневни ситуации. Уроците са изградени около текстовете, които карат учениците да говорят, като се поставя акцент върху често употребявана в ежедневието лексика, развиват се умения за четене и слушане с разбиране, произношение и писане, съставяна на кратки текстове.

 учебни системи
649107edd2bece37848d6b74f70349cb

 

  • Първи и втори гимназиален етап:

Курсовете в първи и втори гимназиален етап дават възможност за плавно надграждане на граматика и лексика, занимателните текстове и практическите ситуации съдържат специфични изрази от немско-езичния свят – литература, култура, социално устройство и т.н, упражненията за слушане в практическата част допринасят за по-пълноценно възприемане на автентична реч, а тематичните упражнения за говорене и писане – за развиване на конкретни комуникативни умения.

учебни системи
9783126766609

 

  • Подготовка за изпит за немска езикова диплома – DSD1 / DSD2

Обучението е в помощ на ученици, които се подготвят за явяване на изпит за немска езикова диплома в профилираните езикови училища. Акцентира се върху развиване на говорни умения с разширяване на лексикалните единици, които да бъдат прилагани при устния изпит, както и подготовка за презентация за него. Упражняват се и писмените умения, което включва писане на резюме и аргументиране на твъдения, както и на лично мнение.

учебни системи
4cebdae93a5fd45e2b4d16c59dae5eab

 

График: Обучението се провежда през цялата учебна година от 01.09 до 30.06 два пъти седмично по два учебни часа