Езикови нива на владеене на езика, според европейската езикова рамка.

Учебни системи

 

               След приключване на курс А1.1, Вие:

 • можете да се представяте и да задавате въпроси на други при запознанства
 • можете да попълвате лични данни във формуляри
 • можете да броите на немски, да се ориентирате в информация за цени и количества на продукти и да водите разговор в магазина
 • можете да разговаряте за хобитата си
 • можете да питате за часа и да отговаряте ако вие сте запитани
 • можете да разказвате какво сте правили в минали моменти

 

Преди започнете курс А1.2, Вие:

 • можете да се представяте и да разказвате за хобитата си
 • можете да се ориентирате и да провеждате разговор в магазина
 • можете да разказвате за минали преживявания

След приключване на курс А1.2, Вие:

 • можете да говорите и да възприемате основна информация за различни професии и да разбирате обяви за работа
 • можете да търсите и да разбирате информация за ориентиране в чужд град и в различни разписания на превозни средства
 • можете да обясните основни здравословни проблеми, да поискате или дадете съвет
 • можете да оставяте или прослушвате кратки съобщения на телефонен секретар
 • можете да съставяте кратки писма или имейли
 • можете да искате или да давате мнение на различни теми
 • Преди да започнете курс А2.1, Вие:
 • можете да търсите и да разбирате информация за ориентиране в чужд град и в различни разписания на превозни средства
 • можете да оставяте съобщения на телефонен секретар, да пишете и четете кратки имейли
 • можете да искате или да давате мнение на различни ежедневни теми

След приключване на курс А2.1, Вие:

 • можете да участвате в по-задълбочен неофициален разговор на разнообразни теми, както и да провеждате основен делови разговор
 • можете да оставяте и да прослушвате по-комплексни съобщения на телефонен секретар и да водите не само лична, но и основна служебна кореспонденция
 • можете да четете и разбирате статии и интервюта на основни теми
 • можете да направите поръчка в заведение и сте запознати с основни фрази и етикет при гостуване
 • можете да съставяте кратки бележки, писма, пощенски картички

Преди да започнете курс А2.2, Вие:

 • можете да участвате в по-задълбочен неофициален разговор на разнообразни теми, както и да провеждате основен делови разговор
 • можете да разбирате по-комплексни статии, съобщения, интервюта и да оставяте собствени съобщения

 

След приключване на курс А2.2, Вие:

 • можете да пишете и разбирате по-комплексни писма, имейли, съобщения и обяви
 • можете да се справяте с по-сложни обяснения при ориентиране в населено място
 • можете да си служите с по-усложнени граматични конструкции писмено и устно
 • можете да откривате връзки между групи думи и сами да образувате сложни думи и изречения
 • можете да разговаряте на по-специализирани теми, като например банкови операции

 

Преди да започнете курс В1.1, Вие:

 • можете да пишете и разбирате по-комплексни писма, имейли, съобщения и обяви
 • можете да разговаряте на по-специализирани теми
 • можете да си служите с по-сложна лексика и по-комплексни граматически структури

След приключване на курс В1.1, Вие:

 • можете да разбирате и разказвате по-дълги истории в минало и бъдеще време
 • можете да слушате и коментирате радиоинтервюта на разнообразни актуални теми
 • можете да разбирате и обсъждате писмени информации и статистики на комплексни теми, както и да формулирате и обсъждате аргументи за и против
 • можете да правите предложения, да давате съвети, да критикувате и да реагирате на критика
 • можете да съставяте писмени кандидат

Преди да започнете курс В1.2, Вие:

 • можете да разказвате истории, да съставяте писмени кандидатури и запитвания
 • можете да разбирате и обсъждате писмени информации и статистики на комплексни теми, както и да формулирате и обсъждате аргументи за и против
 • можете да правите предложения, да давате съвети, да критикувате и да реагирате на критика
 • След приключване на курс В1.2, Вие:
 • можете да разбирате всякакъв вид упътвания и имате познания за основни технически понятия
 • можете да изразявате позицията си по актуални теми и проблеми
 • можете да разбирате по-комплексни административни и основни юридически информации
 • можете да се ориентирате в най-важните факти и събития, свързани с немско-езичния свят
 • можете да използвате още по-комплексни граматически структури и запитвания

График : Крус за определено ниво започва след набиране на поне 6 обучаващи се. Времето на провеждане и интензивността се определя съобразно заетостта и възможностите на членовете на групата.