Немска Езикова Школа „Ерих Кестнер“ предлага на своите корпоративни клиенти обучение по немски език по специално изготвена програма, в съответствие с нуждите на техните служители. За целта се провежда предварителен тест определящ нивото на курсистите и кратки интервюта , тестващи техните умения на говорене. Броят на учебните часове, както и мястото и времето за провеждане на занятията се договарят с клиента. Това се отнася и за всички останали условия, касаещи такъв тип курс.

Организираните от нас професионални и специализирани курсове могат да дадат тласък в кариерното Ви развитие.Предлагаме разнообразие от интензивни бизнес курсове,както и кратки бизнес курсове в областите право,счетоводство,финанси и банкиране,търговия и информационни технологии,медицина както и много други.

Учебната система се избира според нуждите на изисканото обучение.