Индивидуалното обучение е удобен и максимално ефективен вариант, съобразен с вашето свободно време, нивото и индивидуалното ви темпо на учене.

В зависимост от конкретните ви нужди и целите, които си поставяте, нашите преподаватели заедно с вас избират най-подходящата учебна система и схема на работа. Занятията се провеждат в удобно за обучаващия се време, като обучението е изцяло съобразено с темпото на учене и усвояване. Също така е възможно фокусиране и върху само един компонент – разговор, граматика, специализирана лексика, подготовка за конкретно събитие/изпит/презентация/интервю за работа.