Цели на обучението / очаквани резултати

Курсовете по немски език  за ученици  са чудесна възможност за усвояването на един от  най-търсените чужди езика още от ранна възраст, изграждат речников запас, познания по граматичните категории и създават изключително ценни умения за слушане, четене, писане и говорене. Ученическите курсове се провеждат по иновативна, високоефективна методика на обучение, включваща внимателно подбрана, модерна е ефективна учена система според възрастовата особеност  на групата. Работата е базирана на ролеви  ситуации, чрез използването на интерактивни методи за обучение. Фокусът е върху често използвани фрази и съвременни изрази, базови граматични единици, нови лексика, заучавана в хода на обучението и активизирани в ролевите ситуации.

Курсовете обхващат  подготовка за всички езикови нива, съгласно европейската езикова рамка, адаптирани към възрастовата особеност на групата както следва:

1.клас – 4.клас:

А.1.1 – 120 уч. ч

А1.2 – 120 уч. ч

учебни системи
c658dead3f5681e6770b685d05bde091

5.клас – 8.клас:

А1.1 – 60 уч.ч

А1.2 – 100 уч.ч

А2 .1 – 100 уч.ч

А2.2 – 100 уч.ч

В1.1 – 120 уч.ч

 учебни системи
649107edd2bece37848d6b74f70349cb

9.клас – 12кл.

А1 – С1 съответно по 120 уч.ч за ниво

График: Курсовете за ученици се провеждат през цялата година  два пъти седмично по два учебни часа и започват след записване на поне 6 обучаващи се.

* Учебните системи и интензивността на обучение може да бъде променяна според потребностите на групата, с цел максимално усвояване и развиване на езиковите умения.